Základná škola, Ul. P. J. Šafárika, Prievidza

Základná škola, Ul. P. J. Šafárika, Prievidza

ZŠ, Základná škola na Ulici P. J. Šafárika v Prievidzi

Adresa: Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza
Telefón:046 / 541 15 03
E-mail:zssafarika@centrum.sk

O škole:

Základná škola na Ul. P. J. Šafárika sa v oblasti výchovy a vzdelávania snaží zabezpečiť a udržať odbornosť pedagogického zboru a vytvoriť efektívne pôsobiace motivačné prostredie. Vo vyučovaní uplatňuje model tvorivého humanistického vyučovania postavený na troch súbežných aktivitách: osvojovanie si vedomostí, rozvíjanie poznávacích funkcií a procesov žiakov:
1. mimopoznávacie pôsobenie na žiaka
2. výučbou cudzích jazykov, informačných technológií, výchovou k demokratickému občianstvu, k humanite a k rešpektovaniu všeľudských etických hodnôt, k uznávaniu ľudských práv a slobôd napĺňa v škole Európsku dimenziu vzdelávania žiakov.

Deti sa učia pracovať s počítačom už od 1. ročníka a od 5. ročníka môžu pokračovať v triedach s kvalifikovanou výukou predmetu „ Práca s počítačom“, i vo výberovej triede s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodných predmetov.

Od 1. ročníka vyučuje cudzie jazyky v jazykových učebniach. Zapája sa do tvorby rozvojových projektov, vďaka ktorým obnovujeme učebne novými informačnými komunikačnými technológiami. Škola je zapojená do projektu E-twinning. Cieľom projektu je rozvíjať spoluprácu medzi školami pomocou elektronickej komunikácie. Prostredníctvom projektu rozvíjame spoluprácu so školou v poľskom mestečku Jarošovice.

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.