UNIKLINIKA KARDINÁLA KORCA, Prievidza

UNIKLINIKA KARDINÁLA KORCA, Prievidza

UNIKLINIKA KARDINÁLA KORCA, UNIPHARMA v Prievidzi

Adresa: Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
Telefón:+421465113100
E-mail:rvetrak@uniklinika.sk

Medicínsko diagnostické centrum UNIKLINIKA KARDINÁLA KORCA v Prievidzi je novovybudované zdravotnícke pracovisko. Uniklinika je zdravotnícke zariadenie vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou, ktoré sa dostupnosťou a rozsahom nadštandardných vyšetrení radí k popredným pracoviskám na Slovensku a kvalitou služieb prevyšuje celoeurópsky štandard.

Ponúka komplexné preventívne prehliadky zamerané na včasnú diagnostiku civilizačných ochorení – najmä srdcovocievnych, nádorových a metabolických, ako aj ochorení, ktoré vznikajú dôsledkom práce v rizikových profesiách. Súčasťou zariadenia je aj moderná lekáreň.

Pracoviská Unikliniky sú nasledovné:

Centrum zobrazovacích metód

Centrum zobrazovacích metód je najmodernejšie rádiologické pracovisko s magnetickou rezonanciou (MR), digitálnym röntgenom a celotelovým sonografickým prístrojom. Pracovisko je plne bezfilmové, čo znamená, že všetky snímky sú v digitálnej forme, čo je prínosom vo zvýšení kvality, ako aj v znižovaní záťaže obyvateľov radiačnou záťažou . Taktiež umožňuje prenos snímok, a tým aj konzultácie nálezov so špičkovými pracoviskami v SR ako aj v zahraničí. Vzhľadom na to, že v Trenčianskom kraji ako jedinom na Slovensku bola doteraz len jedna magnetická rezonancia a pacienti boli posielaní na pracoviská v Banskej Bystrici, Ružomberku, Trenčíne a Martine, je pre občanov hornej Nitry veľkým prínosom spustenie pracoviska MR v Uniklinike v Prievidzi.

Centrum špeciálnej diagnostiky

Centrum špeciálnej diagnostiky predstavuje komplex špecializovaných ambulancií, ktoré umožňujú poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, nadštandardných preventívnych programov ako aj zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby. Ambulancia kardiologická, neurologická, očná, ORL vrátane audiometrického pracoviska, urologická, ako aj pracovisko funkčnej diagnostiky sú vybavené špičkovou technikou umožňujúcou vyšetrenie na najvyššej úrovni. Ambulantná zdravotná starostlivosť je zameraná najmä na včasnú diagnostiku srdcovo cievnych a onkologických ochorení, ktoré patria medzi najčastejšie príčiny úmrtia v SR – na modernom ultrazvukovom prístroji je možné vykonať aj preventívne vyšetrenie prsníkov u žien bez radiačnej záťaže, špičková technika na urologickej ambulancii umožňuje diagnostikovať aj prípadné onkologické ochorenia vo včasnom štádiu, čo dáva veľkú šancu na vyliečenie a navrátenie kvality života.

Centrum fyziatrie a liečebnej rehabilitácie

Centrum fyziatrie a liečebnej rehabilitácie umožňuje poskytovanie diagnostickej, preventívnej a liečebnej rehabilitácie v celom spektre. Využitím najmodernejších prístrojov pomáha liečiť poúrazové a pooperačné stavy, funkčné poruchy pohybového aparátu, ako aj problémy pri neurologických, cievnych, reumatologických a ortopedických ochoreniach. Komplexná paleta rehabilitačných procedúr zahŕňa masáže, vírivky nielen horných a dolných končatín ale aj celotelovú vírivú vaňu, parafínové i rašelinové zábaly, infrasaunu, laser, ultrazvuk, terapiu rázovými vlnami pri liečbe tenisových lakťov či pätových ostrôh, cvičenia na motodlahe pri liečbe poúrazových stavov kolenných i bedrových kĺbov, plynové injekcie a v neposlednom rade skupinové cvičenia na fit loptách, bosu či pilates.

Poliklinická časť

V poliklinických priestoroch Unikliniky je Vám k dispozícii 47 ambulancií neštátnych lekárov.

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.