HAS centrum, s.r.o. - ochrana pred požiarmi

Naša spoločnosť HAScentrum sa zaoberá činnosťou v oblasti ochrany pred požiarmi, ktorú sme postupne na základe akreditácie rozšírili o činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany.

HAS centrum, s.r.o. - ochrana pred požiarmi

HAS centrum - ochrana pred požiarmi, BOZP, PO, PZS, Prievidza

Naša spoločnosť HAScentrum sa zaoberá činnosťou v oblasti ochrany pred požiarmi, ktorú sme postupne na základe akreditácie rozšírili o činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany.

Adresa: Nedožerská cesta 7, 971 01 Prievidza
Telefón:46 542 51 21
E-mail: hascentrum@hascentrum.sk

Naša spoločnosť HAScentrum sa zaoberá činnosťou v oblasti ochrany pred požiarmi, ktorú sme postupne na základe akreditácie rozšírili o činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany

Služby zabezpečujeme na celom území SR prostredníctvom našich pobočiek v BRATISLAVE, NITRE, TRENČÍNE, PRIEVIDZI, BANSKEJ BYSTRICI, LEVICIACH, RUŽOMBERKU, KOŠICIACH a PREŠOVE.

Dodávame kompletné vybavenie objektov požiarno-technickým zariadením:

* hasiace prístroje
* požiarne vodovody, hydranty
* zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie
* požiarno-bezpečnostné značenie

Ochrana pred požiarmi

V oblasti ochrany pred požiarmi vykonávame dodávateľským spôsobom činnosť požiarneho technika.

Vykonávame:

* školenie vedúcich zamestnancov a zamestnancov
* odborné prípravy protipožiarnych a asistenčných hliadok
* vypracovávanie kompletnej dokumentácie
* vypracovávanie projektov ochrany pred požiarmi
* dozor a koordináciu pri realizácii stavebných činností v oblasti ochrany pred požiarmi
* vypracovávanie projektov elektrickej požiarnej signalizácie
* ...a ďalšie zabezpečovanie úloh, ktoré vyplývajú z tejto oblasti práce a ktoré požaduje legislatíva a prax.

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.