Úvod > Firmy a služby > Stavebné firmy > geologické a geodetické práce

Geodetické, geologické práce, geodeti v Prievidzi a okolí

GEOing., spol. s r.o. - geodetická spoločnosť

Geometrické plány, vytyčovanie pozemkov, Inžinierska geodézia, vytyčovanie stavieb, polohopisné a výškopisné meranie, porealizačné meranie.

  • geologické a geodetické práce
  • Prievidza

GEOmark s.r.o. - geodetické a kartografické práce

Firma sa zaoberá geodetickými a kartografickými prácami, sprostredkovaním nákupu a predaja nehnuteľností, ale aj vyhotovovaním projektov pozemkových úprav.

  • geologické a geodetické práce
  • Prievidza

GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s.r.o. - geodetická kancelária

Geoslužba Prievidza, s.r.o. ponúka geodetické a kartografické práce v olasti katastra nehnuteľností, inžinierskej geodézie, pozemkových úprav, registra obnovenej evidencie pozemkov a tvorby geografických informačných systémov.

  • geologické a geodetické práce
  • Prievidza