Úvod > Festivaly > Mzdové účtovníctvo

Mzdové účtovníctvo

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
25.7. - 30.10.2018
Čas konania:
Názov:
Mzdové účtovníctvo
Miesto:
Bakalárska 2, 97101, Prievidza
Usporiadateľ
Akadémia vzdelávania Prievidza
Popis akcie:
oboznámiť účastníkov kurzu so všeobecnými právnymi predpismi, ktoré súvisia so mzdovou a personálnou problematikou,naučiť účastníkov kurzu systém výpočtu miezd v rámci rôznych skupín (študenti, dôchodcovia, skrátené pracovné pomery, pracovné povery všeobecné, pracovné pomery v rámci dohôd, konatelia a štatutári),naučiť poznať pracovno – právnu problematiku a jej uplatnenie v praxi,poznať mzdovo – personálnu problematiku,poznať problematiku všetkých druhov poistného a vedieť vypočítať a určiť výšku poistného,poznať problematiku daní z príjmov zo závislej činnosti, vedieť určiť výšku preddavku a urobiť ročné zúčtovanie dane.Právna úprava mzdového účtovníctva v SRPracovnoprávne vzťahyPracovný pomerDohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruMzda a náhrada mzdyZdravotné poistenieSociálne poistenieDávkové vzťahyZdaňovanie príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov, písomná prácaMzdovo – personálna problematika, špecifikáVnútroorganizačné smernice
Mám záujem