Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Prievidza

Recruiting – Headhunting – Assessment

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Prostredníctvom účinnej komunikačnej stratégie a screeningu vyhľadáme a vyberieme vhodných kandidátov na pracovné ...

Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov v edukačnom pr

Bakalárska 2, 97101, Prievidza

KREDITNÉ VZDELÁVANIE

Implementácia aktivizujúcich metód vo výchovno – v

Bakalárska 2, 97101, Prievidza

KREDITNÉ VZDELÁVANIE

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní = 1

Bakalárska 2, 97101, Prievidza

KREDITNÉ VZDELÁVANIE

Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontr

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Poskytnúť efektívnu metodiku pre aplikáciu metód progresívneho plánovania kvality výrobkov (manažmentu projektov), pre ...

Proces schvaľovania výrobných dielov / PPAP

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Oboznámiť účastníkov o procese schvaľovania výrobných dielov a precvičenie zákazníkom stanovených špecifických postupov ...

KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II – Profesionálna

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Tréning je zameraný na praktické otestovanie prezentačných zručností. Po­vieme si o tom, ako najrýchlejšie zapôsobiť na ...

FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Cieľom kurzu je naučiť účastníkov už vo fáze vývoja a návrhu produktu identifikovať možné poruchy, kritické chyby ...

Umenie vraždy

Fraňa Madvu 11

Súčasná hra amerického autora Joa DiPietra nás zavedie do výstredného umeleckého sveta, v ktorom je v mene umenia ...

MANAGEMENT II – Time management, stress management

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Tréning je zameraný hlavne na perfektné zvládnutie vlastného času pomocou techník plánovania. Vys­vetlíme si pojem ...

Opatrovateľstvo

Bakalárska 2, 97101, Prievidza

Cieľ kurzu je pripraviť absolventa pre osobnú prácu s klientom, t.j. zabezpečovanie jeho osobných potrieb, aktivizáciu ...

Riadenie zásob a skladová logistika

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Účastník kurzu získa základnú orientáciu v skladovej logistike, ale predovšetkým prehľad o súvislostiach medzi ...

Pocitový manažment

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Cieľom tréningu je využiť celý potenciál a zapracovať na svojom kariérnom a osobnostnom raste. Tréning je určený pre ...

Riešenie problémov a reklamácií metódou GLOBAL 8D

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Poskytnúť efektívnu metodiku riešenia problémov Global 8D (8 DO disciplín), štandardizovanú v reťazci dodávateľov ...

PREDAJNÉ ZRUČNOSTI II – Psychológia predaja, komun

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Ako robiť obchod tak, aby klienti priam túžili po našej službe, alebo našom tovare? Na to aby bol predajca skutočne ...

Príprava na Six Sigma

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Six Sigma je stratégia založená na prísnej metodike (DMAIC) použitím dát (datadriven), pre dosiahnutie takmer ...

SPC II – Riešenie problémov SPC

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Naučiť účastníkov kurzu prijímať opatrenia na základe dát- interpretáciou grafov a štatistických ukazovateľov. Pomocou ...

Eva Holubová: Hviezda

Fraňa Madvu 11

Vychutnajte si komédiu na mieru ušitú oceňovanej Eve Holubovej, ktorá sa na javisku prevtelí do fiktívnej herečky ...

LEADERSHIP III – Vnútorná motivácia a výzvy lídra

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Leadership III. Je orientovaný najmä na prácu s ľuďmi pomocou techník koučovania a zmocňovania. Cieľom koučovacích ...

Pavol Hammel a Prúdy - The best of 2018

M. R. Štefánika 1

Pavol Hammel a skupina Prúdy vyrážajú na The Best of Tour 2018. Turné bude oslavou 50 výročia od vydania zásadného ...