Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Prievidza23.10.2019

Koncert žiakov ZUŠ

Koncertná sála Základnej umeleckej školy v N.Pravne

Koncert žiakov ZUŠ pri príležitosti mesiaca úcty k starším