Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Prievidza26.7.2018

Opatrovateľstvo

Bakalárska 2, 97101, Prievidza

Cieľ kurzu je pripraviť absolventa pre osobnú prácu s klientom, t.j. zabezpečovanie jeho osobných potrieb, aktivizáciu ...

Nemčina pre opatrovateľskú prax

Bakalárska 2, 97101, Prievidza

Kurz nemčiny zameraný na oblasť opatrovateľstva, ktorého cieľom je pripraviť poslucháčov na celkom jednoduchú ...

MSA – Analýza systému merania

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Poskytnúť praktický návod na preverenie kontrolných postupov používaných na zabezpečenie kvality procesov v zmysle ...

Životnosť a spoľahlivosť produktov

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so základnou terminológiou v oblasti životnosti a spoľahlivosti produktov. ...

Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatív

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Oboznámenie sa s aktuálnou legislatívou OŽP a jej praktická aplikácia. Výrobná činnosť a jej vplyv na jednotlivé zložky ...

Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riad

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Oboznámenie sa s problematikou KBÚ a ES. Pochopenie ich významu v riadení chemických rizík a ich správne používanie ...

WORKSHOP PROJEKTOVÝ MANAŽMENT – Praktická príprava

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Chcete zvládnuť efektívne všetky zadané projekty? Dosiahnite ciele Vášho projektu v termíne a bez zbytočných problémov ...

OBCHODNÝ WORKSHOP – Praktická príprava na efektívn

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Chcete predávať viac a za vyššie ceny? Zaujímalo by Vás ako efektívne zvládnuť celý proces predaja od vstupných analýz, ...

WORKSHOP MARKETING – Zvládnutie marketingovej kamp

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Chcete dosahovať excelentné výsledky prostredníctvom Vašej marketingovej kampane? Prekonajte ciele Vášho marketingového ...

Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 90

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

pripraviť  interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciách podľa revidovanej normy ISO ...

Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

pripraviť  interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciách podľa revidovanej normy ISO ...

Interný audítor systému manažérstva kvality pre au

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Pripraviť účastníkov kurzu na efektívne vykonávanie interných auditov systému manažérstva kvality v automobilovom ...

Projektové riadenie (Akreditované MŠ)

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

pripraviť absolventov kurzu na efektívne vykonávanie funkcie projektového manažéra,oboznámiť podrobne účastníkov kurzu ...

Základy projektového riadenia

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Oboznámiť účastníkov so základnými pojmami z oblasti projektového riadenia, zoznámia sa so znakmi projektu ...

Príprava a plánovanie projektov

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Oboznámiť účastníkov s návrhom a prípravou projektu, s tvorbou štúdie uskutočniteľnosti (feasibility study) a procesom ...

Zostavenie projektového tímu

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Naučiť účastníkov kurzu rozoznať dôležité osoby v projekteSprávny výber ľudí do tímu, jeho motivácia a sledovanie ...

Riadenie projektov

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Začlenenie projektového riadenia do organizácie a projektová štruktúraDelegovanie a komunikácia projektových úloh ...

Manažment rizík

Hurbanovo námestie 19/45, 97201, Bojnice

Identifikácia a posudzovanie rizikaAnalýza externého a interného prostrediaMetódy monitorovania, merania ...

Opatrovateľstvo

Bakalárska 2, 97101, Prievidza

Cieľ kurzu je pripraviť absolventa pre osobnú prácu s klientom, t.j. zabezpečovanie jeho osobných potrieb, aktivizáciu ...

Manikúra a gélová aplikácia

Bakalárska 2, 97101, Prievidza

modulový kurz:Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty – 120 hodínNechtová modelácia UV gélom – 82 hodínNechtová ...